Tkaniny i akcesoria meblowe
Hurtownia

33 876 49 72

pusty

Atena - hurtownia tapicerska - Polityka prywatności

 

 

Polityka prywatności

 

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie, powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

 

Stosujemy środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Administratorem danych jest:

 

F.P.H.U. ATENA RAFAŁ GONEK, ul.Polna 3a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

REGON 122548901, NIP 551-17-06-614

 

Cel przetwarzania

 

Firma F.P.H.U. ATENA Rafał Gonek przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, wówczas firma F.P.H.U.ATENA Rafał Gonek  przetwarza twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych trendów, promocji czy wyprzedaży.

 

Rodzaj danych

 

F.P.H.U. ATENA Rafał Gonek  przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 

1. zalogowania się w Serwisie i dokonania zamówienia:


- imię i nazwisko/nazwa firmy

- miasto

- ulica

- kod pocztowy

- numer domu/lokalu

- telefon

- adres e-mail

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte konto Użytkownika w Serwisie, a  dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili możesz żądać, abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto użytkownika w Serwisie, a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika w Serwisie, a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili możesz zażądać, abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie, używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: MOJE DANE.

Możesz żądać, abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi, a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. 

 

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

Wiadomości e-mail na adres: biuro@atena-kalwaria.pl

Telefonicznie: 508380104

Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie

listownie na adres: F.P.H.U. ATENA Rafał Gonek ul.Polna 3a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 

Powierzenie przetwarzania danych

Firma może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z firmą, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od firmy (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.