Tkaniny i akcesoria meblowe
Hurtownia

33 876 49 72

pusty


 

KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO
DOTYCZĄCA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Mając ma względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, że w dniu 25 maja 2018 r. Weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr 2016/79 informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do nowych przepisów:

Informujemy, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

F.P.H.U.”ATENA” Rafał Gonek,

ul. Polna 3a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,

zwanych dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych:

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy zakupu towarów. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.

 

4. Administrator będzie przechowywał dane w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji, przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.

 

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

 

 

6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

7. Państwa dane osobowych będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 

 

 

***

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 

 

§ 2 Rodzaje Cookies

 

§ 3 Bezpieczeństwo

 

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

§ 7 Wymagania Serwisu

 

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie